SzczeliwaSzczeliwa łojowe

  • Sznury łojowe 6X6, 8X8, 10X10, 12x12


Szczeliwo splatane z naturalnej przędzy bawełnianej zaimpregnowanej kompozycją smarną, w której grafit zastąpiono talkiem. Tak uzyskane szczeliwo może pracować wszędzie tam, gdzie niedopuszczalne jest nawet minimalne zanieczyszczenie grafitem. Parametry techniczne tego szczeliwa są identyczne jak w przypadku impregnacji grafitowej.

Zastosowanie

Zalecane jest w dławnicach pomp i armatury w instalacjach wody pitnej, w pralniach, farbiarniach, w przemyśle tekstylnym i chemicznym.
  • Sznury grafitowane  6X6, 8X8, 10X10, 12X12Grafit ekspandowany to jedno z najlepszych tworzyw przeznaczonych do produkcji uszczelnień dynamicznych. Posiada odporność termiczną od - 200 °C do + 2000 °C. Niestety, pod wpływem powietrza, pary i innych utleniaczy jego odporność termiczna maleje, dlatego też przyjmuje się, że dobre gatunki grafitu ekspandowanego mogą pracować w powietrzu do 450 °C, w parze w zastosowaniach dynamicznych do 550 °C, a w parze w zastosowaniach statycznych, np. w zaworach, do 600oC. Grafit ekspandowany posiada bardzo dobrą odporność chemiczną na praktycznie wszystkie media poza silnymi utleniaczami, dobre przewodnictwo cieplne oraz niski współczynnik tarcia po stali.