Wąż do urządzeń hydr. trudno palny i antyelektro. z cienką warstwą zewn.wąż hydrauliczny

Konstrukcja

Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów i wody.

Wzmocnienie - jeden lub dwa oploty z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, trudno palna, odporna na ścieranie, działanie olejów, warunków atmosferycznych i ozonu.

Zastosowanie

Węże przeznaczone do wykonywania przewodów hydraulicznych mogą być stosowane do takich cieczy hydraulicznych, jak: oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe, wodne roztwory glikolu oraz woda, z wyjątkiem cieczy zawierających olej rycynowy lub estry.

Wymagania specjalne

Węże posiadają własności antyelektrostatyczne - rezystancja max. 109 om/m - potwierdzone w badaniach wykonanych przez Kopalnię Doświadczalną "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa w Mikołowie, zgodne z wymaganiami WT-20/97/BZPG.

Własności trudno palne węży badane metodą płomieniową wg PN-92/C-94204 przez Główny Instytut Górnictwa potwierdzają zgodność z wymaganiami WT-20/97/BZPG.

Produkty rozkładu termicznego węży nie naruszają zdolności ochronnej pochłaniaczy masek górniczych POG-8. Węże posiadają decyzję Wyższego Urzędu Górniczego o dopuszczeniu do stosowania w hydraulicznych układach maszyn i urządzeń górniczych, eksploatowanych w warunkach dołowych kopalni węgla kamiennego, o stopniu "b" i "c" zagrożenia wybuchem metanu.

Posiadają również aprobatę Mine Safety and Health Administration (MSHA) No IC-191/0 w Triadelphii West Wirginia do stosowania w kopalniach podziemnych.

Temperatura pracy

Od -40oC do +100oC

Sposób cechowania 

Węże są znakowane na całej długości przy pomocy taśmy znakującej (napis wypukły) trwałą cechą zgodnie z PN-75/C-94250/01 i dodatkowo symbolem "TA", oznaczającym trudno palny, antyelektrostatyczny oraz cechą dopuszczenia: Typ 1 WUG GM-131/98 Typ 2 WUG GM-341/02

Warunki stosowania i prawidłowej eksploatacji

Węże należy stosować po uprzednim trwałym zamocowaniu przyłączek metalowych na obu jego końcach.

Mocowanie przyłączek powinno być wykonywane poprzez oszlifowanie gumowej warstwy zewnętrznej z końcówek węża, wciśnięcie końcówki przyłączki wraz z oprawką na oszlifowane końcówki i zaciśnięcie (zakucie) mechaniczne oprawki bezpośrednio na oplocie metalowym.

Eksploatacja węży w postaci przewodów hydraulicznych powinna być zgodna z przeznaczeniem węży w zakresie rodzaju cieczy hydraulicznych, temperatury pracy oraz dopuszczalnego ciśnienia roboczego i minimalnego promienia zgięcia, określonych dla poszczególnych średnic węży.