Wąż do urządzeń hyd. wzmocnione oplotem z drutuwąż hydrauliczny

Konstrukcja

Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów i wody.

Wzmocnienie - jeden lub dwa oploty z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, trudno palna, odporna na ścieranie, działanie olejów, warunków atmosferycznych i ozonu.

Zastosowanie

Węże przeznaczone do wykonywania przewodów hydraulicznych mogą być stosowane do takich cieczy hydraulicznych, jak: oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe, wodne roztwory glikolu oraz woda, z wyjątkiem cieczy zawierających olej rycynowy lub estry.

Wymagania specjalne

Węże posiadają własności antyelektrostatyczne - rezystancja max. 109 om/m - potwierdzone w badaniach wykonanych przez Kopalnię Doświadczalną "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa w Mikołowie, zgodne z wymaganiami WT 20/97/B2PG.

Własności trudno palne węży badane metodą płomieniową wg PN-92/C-94204 przez Główny Instytut Górnictwa potwierdzają ich zgodność z wymaganiami WT 20/97/BZPG.

Produkty rozkładu termicznego węży nie naruszają zdolności ochronnej pochłaniaczy masek górniczych POG-8.

Węże posiadają decyzję Wyższego Urzędu Górniczego o dopuszczeniu do stosowania w hydraulicznych układach maszyn i urządzeń górniczych, eksploatowanych w warunkach dołowych kopalni węgla kamiennego, o stopniu "b" i "c" zagrożenia wybuchem metanu.

Posiadają również aprobatę Mine Safety and Health Administration (MSHA) No IC-191/0 w Triadelphii West Wirginia do stosowania w kopalniach podziemnych.

Temperatura pracy

Od -40oC do +100oC

Sposób cechowania

Węże są znakowane na całej długości przy pomocy taśmy znakującej (napis wypukły) trwałą cechą zgodnie z PN-75/C-94250/01 i dodatkowo symbolem "TA", oznaczającym: trudno palny, antyelektrostatyczny oraz cechą dopuszczenia: Typ 1 - WUG GM-141/96 i Typ 2 - WUG GM-142/96

Warunki stosowania i prawidłowej eksploatacji

Węże należy stosować po uprzednim, trwałym zamocowaniu przyłączek metalowych na obydwu jego końcach.

Cienka warstwa zewnętrzna węży umożliwia zamocowanie przyłączek bezpośrednio na końcach węża, bez usuwania (szlifowania) warstwy zewnętrznej.

Konstrukcja przyłączek powinna być przystosowana do ich montowania bezpośrednio na gumę. Przyłączki można również zamocować tak jak dla węży hydraulicznych wg PN-91/C-94250/60, tj. poprzez oszlifowanie warstwy gumowej i zaciśnięcie oprawek na oplocie metalowym.

Eksploatacja węży w postaci przewodów, powinna być zgodna z przeznaczeniem w zakresie rodzaju cieczy hydraulicznych, ciśnienia roboczego, temperatury oraz z zachowaniem minimalnych promieni zgięcia określonych dla poszczególnych średnic węży.