Wąż gumowy ze wzmocnieniem metalowymwąż gumowy

Konstrukcja

Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów, wody i powietrza w wysokiej temperaturze.

Wzmocnienie - pojedynczy oplot z drutu stalowego, o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne i ozon.

Zastosowanie

Węże mogą być stosowane do olejów mineralnych, wody, wodnych roztworów glikolu w zakresie temperatury od -30oC do + 125oC i do powietrza od -30oC do +100oC. Węży nie należy stosować do wody pitnej.

Wymagania specjalne

Węże należy stosować po uprzednim trwałym zamocowaniu przyłączek metalowych na obu jego końcach. Mocowanie przyłączek powinno być wykonywane poprzez oszlifowanie gumowej warstwy zewnętrznej z końcówek węża, wciśnięcie końcówki przyłączki wraz z oprawką na oszlifowane końcówki i zaciśnięcie (zakucie) mechaniczne oprawki bezpośrednio na oplocie metalowym.

Eksploatacja węży w postaci przewodów hydraulicznych powinna być zgodna z przeznaczeniem węży w zakresie rodzaju cieczy hydraulicznych, temperatury pracy oraz dopuszczalnego ciśnienia roboczego i minimalnego promienia zgięcia, określonych dla poszczególnych średnic węży.