Przewody i węże z tworzywa fluorowego ptfe (teflon)waż z  tworzywa fluorowego

Konstrukcja

Przewód stanowi wąż z tworzywa fluorowego PTFE z zewnętrznym oplotem z drutu ze stali nierdzewnej, z trwale zamocowanymi przyłączkami metalowymi na obu końcach.

Warstwa wewnętrzna - tworzywo fluorowe (PTFE), odporne na działanie prawie wszystkich agresywnych produktów chemicznych, gazów, pary wodnej nasyconej, działanie światła i warunków atmosferycznych, niskich i wysokich temperatur, niepalne.

Warstwa zewnętrzna - pojedynczy oplot z drutu ze stali nierdzewnej. Przyłączki - proste z końcówką kulistą, stalowe ocynkowane do przewodów przeznaczonych do nieagresywnych chemikaliów lub ze stali nierdzewnej do agresywnych produktów chemicznych i pary wodnej nasyconej.

Zastosowanie

Węże i przewody mogą być stosowane do:

  • prawie wszystkich agresywnych mediów, w tym do stężonych kwasów i zasad, rozpuszczalników organicznych, nadtlenków, amin, anty utleniaczy, olejów mineralnych, olejów napędowych, benzyny, metanolu
  • do gazów takich jak tlen, acetylen, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, azot, siarkowodór, argon (oprócz fluorków chloru, tlenków fluoru i fluoru)
  • do pary wodnej nasyconej o temperaturze do 2500oC i o ciśnieniu do 40 bar. Węży i przewodów z tworzywa PTFE nie należy stosować do stopionych lub rozpuszczonych metali alkalicznych jak sód lub potas, związków fluoru jak fluorki chloru, tlenki fluoru, fluor i węglowodory fluorowe.  

Temperatura pracy

 Od -60oC do +250oC

Warunki stosowania i prawidłowej eksploatacji

Węże z tworzywa PTFE należy stosować po uprzednim zamocowaniu przyłączek metalowych odpowiednich do wielkości ciśnienia roboczego i wymiarów średnicy wewnętrznej i zewnętrznej węża.

Mocowanie przyłączek powinno być wykonywane po wcześniejszym zabezpieczeniu końcówek zewnętrznego oplotu metalowego przed rozszczepieniem i umocowaniu oplotu na warstwie wewnętrznej (rurce) z PTFE. W tym celu miejsce przecięcia węża należy owinąć kilkukrotnie taśmą samoprzylepną i przeciąć w środku szerokości taśmy prostopadle do jego osi, nałożyć przyłączkę metalową i zacisnąć oprawkę na oplocie metalowym. Niedopuszczalne jest zaciskanie oprawek metalowych na końcówkach, z częściowo odsłoniętą warstwą wewnętrzną węża.

Przewody z tworzywa PTFE powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem w zakresie stosowanego medium, temperatury pracy, dopuszczalnego promienia zgięcia określonych dla poszczególnych średnic węży.