Wąż gumowy niewzmocnionyważ gumowy niewzmacniany

Rodzaje

  • do wody
  • do benzyny i olejów
  • do kwasów i zasad

Barwa węży - czarna

Węże do wody znakowane są paskiem barwy zielonej, węże do benzyny i olejów paskiem barwy brązowej, a węże do kwasów i zasad paskiem barwy fioletowej.

Zastosowanie

Węży do wody nie należy stosować do wody pitnej. Węże do kwasów i zasad mogą być stosowane do:

  • kwasu azotowego o stężeniu do 5%
  • kwasu solnego o stężeniu do 20%
  • kwasu siarkowego o stężeniu do 50%
  • kwasu octowego, wodnego roztworu wodorotlenku sodowego oraz wodnego
  • roztworu amoniaku, o dowolnych stężeniach.
Temperatura pracy
  • węży do wody do 80oC, a przy krótkotrwałym działaniu (do 15 minut) do 100oC
  • węży do benzyny i olejów oraz węży do kwasów i zasad od -30oC do +60oC