Wąż gumowy do wody trudno palne i antyelektrostatycznewąż gumowy do wody trudno palny

wąż gumowy do wody trudno palny

Konstrukcja

Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie wody o temperaturze do 100oC, antyelektrostatyczna.

Wzmocnienie - przykładki z kordu poliamidowego.

Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego trudno palna i antyelektrostatyczna. Węże mogą posiadać zewnętrzną spiralę z drutu stalowego ocynkowanego, zabezpieczającą przed deformacją oraz nadmiernym ścieraniem się warstwy zewnętrznej.

Zastosowanie

Węże służą do przepływu wody o temperaturze do 100oC i ciśnieniu roboczym do 0,6 MPa i są przeznaczone do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach o stopniu "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Węży nie należy stosować do wody pitnej.

Wymagania specjalne

Węże mają własności antyelektrostatyczne [rezystancja - max. 109 om/m) zgodne z wymaganiami WT-20/97/BZPG, potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez Kopalnię Doświadczalną "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa w Mikołowie.

Trudno palność węży oznaczona metodą płomieniową wg PN-92/C-94204 oraz metodą sztolni modelowej potwierdzona została w badaniach wykonanych przez Główny Instytut Górnictwa - Jednostkę Certyfikującą Wyroby. Produkty rozkładu termicznego węży nie naruszają zdolności ochronnej pochłaniaczy masek górniczych POG-8.

Węże posiadają decyzję Wyższego Urzędu Górniczego o dopuszczeniu do stosowania w podziemnych zakładach górniczych ze znakiem dopuszczenia GM-275/98

Sposób cechowania

Węże są znakowane na całej długości przy pomocy taśmy znakującej (napis wypukły) trwałą cechą zgodnie z PN-75/C-94250/01 i dodatkowo symbolem "TA" (trudno palny, antyelektrostatyczny) i WUG oraz znakiem dopuszczenia GM-275/98.

Warunki stosowania i prawidłowej eksploatacji

Węże należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem w zakresie rodzaju przepływającego medium, temperatury pracy, ciśnienia roboczego przy przestrzeganiu wymagań dotyczących minimalnego promienia zgięcia. Szczegółowe dane odnośnie prawidłowej eksploatacji zawiera "Instrukcja Bezpiecznego Stosowania". Węże gumowe tłoczne ze wzmocnieniem tekstylnym do wody, trudno palne i antyelektrostatyczne", dostarczana każdemu użytkownikowi węży.