Wąż gumowy do spręż. powietrza trudno palny i antyelektrostat.waż gumowy do sprężonego powietrza trudno palny i antyelektrostatyczne

Konstrukcja

Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, antyelektrostatyczna.

Wzmocnienie - przekładki z kordu poliamidowego.

Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego trudno palna i antyelektrostatyczna. Węże mogą posiadać zewnętrzną spiralę z drutu stalowego ocynkowanego, zabezpieczającą przed deformacją oraz nadmiernym ścieraniem się warstwy zewnętrznej.

Zastosowanie

Węże służą do przepływu sprężonego powietrza w zakresie temperatur od -30oC do +60oC i są przeznaczone do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach o stopniu "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanem.

Wymagania specjalne

Węże mają własności antyelektrostatyczne (rezystancja - max. 106 om/m) zgodne z wymaganiami WT-20/97/BZPG. Parametry te potwierdzone są badaniami przeprowadzonymi przez Kopalnię Doświadczalną "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa w Mikołowie.

Trudno palność węży oznaczona metodą płomieniową wg PN-92/C-94204 oraz metodą sztolni modelowej potwierdzona została w badaniach wykonanych przez Główny Instytut Górnictwa - Jednostkę Certyfikującą Wyroby.

Produkty rozkładu termicznego węży nie naruszają zdolności ochronnej pochłaniaczy masek górniczych POG-8.

Sposób cechowania

Węże są znakowane na całej długości przy pomocy taśmy znakującej (napis wypukły) trwałą cechą zgodnie z PN-75/C-94250/01 i dodatkowo symbolem "TA" (trudno palny, antyelektrostatyczny) i WUG oraz znakiem dopuszczenia GM-276/98.

Warunki stosowania i prawidłowej eksploatacji

Węże należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem w zakresie rodzaju przepływającego medium, temperatury pracy, ciśnienia roboczego przy przestrzeganiu wymagań dotyczących minimalnego promienia zgięcia. Szczegółowe dane odnośnie prawidłowej eksploatacji zawiera "Instrukcja Bezpiecznego Stosowania". Węże gumowe tłoczne ze wzmocnieniem tekstylnym do sprężonego powietrza, typ 10, trudno palne i antyelektrostatyczne dostarczana każdemu użytkownikowi węży.